Εκτίμηση Ακινήτου

Εκτιμήσεις ακινήτων

Τα στελέχη μας και το δίκτυο συμβούλων – συνεργατών της εταιρείας μας αποτελούν τους κατάλληλους εκτιμητές της αξίας και της αξιολόγησης για τον σχεδιασμό της πώλησης – εκμίσθωσης του ακινήτου σας.

Ο υπολογισμός της αξίας γίνεται με τη Μέθοδο Συγκριτικών Στοιχείων και κανόνες που έχουν θεσπισθεί από τα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα E.V.S. 2020.

Μέθοδος Συγκριτικών Στοιχείων

Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, ο προσδιορισμός της αξίας ενός ακινήτου γίνεται με βάση τα συμπεράσματα που προκύπτουν από έρευνα και συλλογή στοιχείων, δηλαδή συγκριτικών στοιχείων που αφορούν ακίνητα που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ομοιότητα χαρακτηριστικών με το κατά περίπτωση υπό εκτίμηση ακίνητο, καθώς και πληροφορίες που προέρχονται από ειδήμονες της τοπικής κτηματαγοράς.

Οι κυριότεροι παράγοντες που συνυπολογίζονται κατά την εφαρμογή της Μεθόδου Συγκριτικών Στοιχείων και προκειμένου να εκτιμηθεί με ακρίβεια η αξία ενός ακινήτου παρόμοιου με το υπό εκτίμηση, είναι κατ’ αρχήν η τοποθεσία και οι δυνατότητες πρόσβασης. Σημαντικοί ακόμη παράγοντες, οι οποίοι λαμβάνονται υπόψη για την εκτίμηση της αξίας, αποτελούν το επίπεδο προσφοράς και ζήτησης, αλλά και η εν γένει κατάσταση και ρευστότητα της κτηματαγοράς κατά τη χρονική στιγμή της εκτίμησης.

Σημειώνεται ότι οι συντελεστές αναγωγής που εφαρμόζονται στη μέθοδο είναι εμπειρικοί, καθώς δεν έχει δημοσιευτεί σχετική συστηματική μελέτη για την ελληνική κτηματαγορά, βάσει της οποίας να τεκμαίρονται / ποσοτικοποιούνται συντελεστές αναγωγής ανά χαρακτηριστικό της κάθε κατηγορίας ακινήτου.

Φόρμα Εκτίμησης Ακινήτου

Εάν επιθυμείτε να εκτιμήσετε  το ακίνητο σας, απλά συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας. Η υποβολή της αίτησης ανάθεσης δεν αποτελεί δεσμευτικό νομικό έγγραφο. Σκοπός της είναι η επικοινωνία, μεταξύ του ιδιοκτήτη και του γραφείου μας. Η έναρξη οποιασδήποτε συνεργασίας πραγματοποιείτε μετά την επικοινωνία και μόνο με την σύμφωνη γνώμη και των δύο πλευρών.


Compare listings

Compare
Μετάβαση στο περιεχόμενο